Tuesday, September 14 2010

Czym jest turystyka religijna?

Turystyka religijna wiąże się głównie z przeżyciami duchowymi, religijnymi. Celem naszej podróży religijnej jest pielgrzymowanie do miejsc świętych, obdarzonym kultem. To czas modlitwy, kontemplacji, wypraszania łask, modlitwy dziękczynnej, całkowite oddania się Bogu. Turystyka religijna jest jak ładowanie baterii duchowych, pozwala się oczyścić, często odnaleźć sens życia.

Turystyka religijna bardzo często przybiera także formę poznawczą, często bywa tak, iż pielgrzymujemy do miejsc innych kultur religijnych, by móc poznać inne wierzenia, obyczaje z nimi związanie, wartość religii dla innych nacji. To także zwiedzanie zabytków sakralnych, czy obcowanie ze sztuką religijną.

Sami widzimy, jakie jest bogactwo turystyki religijnej, jej wielowymiarowość sprawia, iż jest atrakcyjna zarówno dla ludzi wierzących, jak i bezwyznaniowych.

Tuesday, September 7 2010

Rodzaje turystyki

Turystyka – z tym pojęciem wiążą się zarówno wszelakie wymagania, oczekiwania, jak i cele. Wybierając się w podróż turystyczną kreślimy sobie ściśle określony cel naszej podróży, by było łatwiej utworzyć dobry plan turysty, utworzono klasyfikację, wysublimowany podział na kilka zasadniczych rodzajów turystyki:

Turystyka poznawcza (np. zaliczmy do niej turystykę krajoznawczą, kulturową, etniczną, kulturową), ma ona na celu poznawanie świata zarówno przyrody jak i sztuki, kultury i obyczajów. Kolejna to turystyka wypoczynkowa, jak sama nazwa skazuje nastawia nas na stricte wypoczynek (np. agroturystyka, clubbing, rozrywkowa). Wyróżnia się także turystykę kwalifikowaną (poznawanie nowych kultur, przeżycie niewiarygodnych przygód), zdrowotną (turnusy uzdrowiskowe, rehabilitacyjne), religijną (przezywanie doznań religijnych), a także biznesową (turystyka targowa, branżowa, wyjazdy służbowe).

Tuesday, August 17 2010

Under Construction

Serwis o turystyce w Polsce jest w trakcie przebudowy. W najbliższym czasie planujemy jego ponowne uruchomienie.