Tag - rodzaje turystyki

Entries feed - Comments feed

Tuesday, September 7 2010

Rodzaje turystyki

Turystyka – z tym pojęciem wiążą się zarówno wszelakie wymagania, oczekiwania, jak i cele. Wybierając się w podróż turystyczną kreślimy sobie ściśle określony cel naszej podróży, by było łatwiej utworzyć dobry plan turysty, utworzono klasyfikację, wysublimowany podział na kilka zasadniczych rodzajów turystyki:

Turystyka poznawcza (np. zaliczmy do niej turystykę krajoznawczą, kulturową, etniczną, kulturową), ma ona na celu poznawanie świata zarówno przyrody jak i sztuki, kultury i obyczajów. Kolejna to turystyka wypoczynkowa, jak sama nazwa skazuje nastawia nas na stricte wypoczynek (np. agroturystyka, clubbing, rozrywkowa). Wyróżnia się także turystykę kwalifikowaną (poznawanie nowych kultur, przeżycie niewiarygodnych przygód), zdrowotną (turnusy uzdrowiskowe, rehabilitacyjne), religijną (przezywanie doznań religijnych), a także biznesową (turystyka targowa, branżowa, wyjazdy służbowe).